Home

Welkom op de website van oud-studenten van Pedagogische Academie  Kweekschool met den Bijbel te Rotterdam. Het gaat om studenten, die gestudeerd hebben in de jaren 1974-1977
Veel van hen zijn inmiddels met pensioen, een aantal zelfs overleden helaas.
Internet en social media hebben ons geholpen om een aantal klasgenoten en oud-leerkrachten weer te vinden.
Inmiddels is een groep van rond de 40 oud-studenten gevonden met ook een aantal oud-docenten.
9 april 2022 is een eerste reünie gepland….hopelijk wordt het een geslaagd terugzien

Kees Vermeulen & Jan Visser